Żarówki z bańką tubularną

TrzonekNapięcie [V]Moc [W]Wymiary [mm]Typ bańkiKolor
E12110V-120V15W22x51mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E12220V-260V10W-15W16x50mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E12230V15W22x51mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
MATOWANE
E1412V15W | 25W
20x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E1412V10W | 15W | 25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E1412V15W | 25W28x64mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E1414V5W19x47mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
KOLOROWE
E1424V15W | 25W 20x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E1424V25W | 40W25x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E1424V10W | 15W | 25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E1424V15W | 25W |40W28x64mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E1430V25W20x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E1430V15W | 25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E1442V15W | 25W 20x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E1442V25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E1442V-48V10W-15W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E1450V15W28x64mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E1460V10W | 15W20x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E1465V15W | 25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E1480V15W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E14110V-140V6W-10W | 10W-15W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E14130V25W20x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E14130V15W | 25W22x64mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E14130V15W | 40W25x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E14130V15W | 25W28x64mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E14130V25W30x90mmTUBULARNAMATOWANE
E14140V25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E14220V-260V5W-7W | 6W-10W | 10W-15W
12W | 25W
26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E14230V15W20x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E14230V15W | 25W | 40W25x70mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E14230V15W | 25W | 40W25x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E14230V15W26x57mmPIGMYTV - NIEBIESKIE
E14230V25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E14230V15W | 25W28x64mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E14230V25W30x90mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
MATOWANE
E14230V40W30x72mmTUBULARNAMATOWANE
E14230V40W30x90mmTUBULARNAMATOWANE
E14230V15W | 25W | 40W20x115mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E14230V25W20x115mmTUBULARNAMATOWANE
E14260V15W | 25W20x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E16110V10W22x57mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E16230V15W22x57mmTUBULARNAMATOWANE
E16230V25W22x57mmTUBULARNAMATOWANE
E2724V5W27x60mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E2712V15W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E2724V25W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E2732V15W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E2750V15W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E2760V15W27x54mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E27130V15W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E27130V40W30x90mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E27230V25W | 40W30x90mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
MATOWANE
E27230V60W30x90mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E27230V25W | 40W28x102mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E27230V15W | 25W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
E27230V25W30x144mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
E27230V40W | 60W30x144mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
MATOWANE
E27230V40W | 60W38x309mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
OPALIZOWANE
BA15D12V10W | 15W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D24V40W25x70mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
BA15D24V15W | 25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D24V40W28x64mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D28V10W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D30V15W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D42V25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D50V15W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D110V15W22x52mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
BA15D130V40W25x70mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
MATOWANE
BA15D130V25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D220V-260V10W-15W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D230V15W | 25W22x57mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
MATOWANE
BA15D230V20W22x52mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
BA15D230V20W22x57mmTUBULARNAMATOWANE
BA15D230V15W | 25W | 40W25x85mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
BA15D230V15W | 25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
BA15D260V25W26x57mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
B22D24V5W | 10W | 15W22x43mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
B22D24V15W | 25W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
B22D30V5W22x43mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
B22D48V5W22x43mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
B22D50V15W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
B22D60V15W22x50mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
B22D60V15W27x60mmTUBULARNAPRZEŹROCZYSTE
B22D130V15W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
B22D230V15W | 25W30x60mmPIGMYPRZEŹROCZYSTE
B22D230V60W38x309mmTUBULARNAOPALIZOWANE